ILMU ITU TIADA TEPIANNYA ILMU ITU CAHAYA

GURU PENDIDIKAN ISLAM SILA MASUK LAMAN ePORTAL PENDIDIKAN ISLAM DARI SAYA AHMADAN BIN GHAZALI

Jumat, 20 November 2015

pelajarilah ilmu tajwid untuk diri keluarga dan masyarakat


HUKUM MIM SAKINAH /  MIM MATI / ( م )

NOTA RINGKAS
HUKUM MIM SAKINAH
PENGENALAN
CONTOH AYAT
CARA BACAAN
Idgham Mislain / syafawi
م                     م
Dengung
Ikhfak Syafawi
ب                    م 
Dengung
Izhar Syafawi
ب \ م                م        
nyata / jelas

SOALAN

(a) Soalan  berikut  diikuti  dengan  pilihan  jawapan  iaitu  A  dan  B  
       Pilih  hukum  tajwid  yang

 
 betul  bagi  kalimah  yang bergaris  dibawah.
       Anda  dikehendaki  menulis  nombor  dan  jawaan  yang  betul  (A  atau  B)  sahaja.
                                                                                                                                    [4 markah]

(i)
No
Potongan Ayat Al-Quran
Hukum Tajwid
A
B
(i)
Idgham Mislain
Izhar Syafawi
(ii)
Ikhfak Syafawi
Izhar Syafawi
(iii)
Izhar Syafawi
Idgham Mislain
(iv)
Ikhfak Syafawi
Idgham Mislain(ii)
No
Potongan Ayat Al-Quran
Hukum Tajwid
A
B
(i)
Izhar Hakiki
Izhar Syafawi
(ii)
Idgham Mislain
Idgham Maal Ghunnah
(iii)
Izhar Syafawi
Ikhfak Syafawi
(iv)
Ikhfak Syafawi
Ikhfak Hakiki
(iii)
No
Potongan Ayat Al-Quran
Hukum Tajwid
A
B
(i)
Ikhfak Syafawi
Wajibul Ghunnah
(ii)
Ikhfak Syafawi
Izhar Shafawi
(iii)
Ikhfak Syafawi
Iqlab
(iv)

Izhar Hakiki
Izhar Shafawi

(b) Nyataka  hukum  tajwid  serta  cara  bacaan  bagi  kalimah  yang  bergaris.    
      Anda  dikehendaki  menulis  nombor  beserta  jawapan  sahaja.
                                                                                                                                 [6 markah]
i)  Firman Allah SWT
 

c.     Nyatakan hukum tajwid bagi kalimah yang bergaris berdasarkan pilihan jawapan yang diberikan. 
      Anda dikehendaki menulis nombor beserta jawapan sahaja.

Izhar Syafawi
Izhar Hakiki
Ikhfak Shafawi
Ikhfak Hakiki
Idgham Mislain
Idgham Bila Ghunnah

i)
(i)
(iii)
(ii)
(iv)
ii)
(i)
(iii)
(ii)
(iv)
iii) 
(i)
(iii)
(ii)
(iv)

(d) Tuliskan  tiga  potongan  kalimah  daripada  potongan  ayat  al-Quran  di  atas  yang  mengandungi hukum  mim  mati  dan  nyatakan  cara  bacaannya.                             [6 markah]
 
HUKUM RA

NOTA RINGKAS
HUKUM RA
PENGENALAN
CONTOH AYAT
CARA BACAAN
Tafkhim
Huruf ra yang berbaris atas
sebutan tebal
Tarqiq
Huruf ra yang berbaris bawah
sebutan nipis

SOALAN

(a) Soalan  berikut  diikuti  dengan  pilihan  jawapan  iaitu  A  dan  B  
       Pilih  hukum  tajwid  yang  betul  bagi  kalimah  yang  bergaris  dibawah
       Anda  dikehendaki  menulis  nombor  dan  jawaan  yang  betul  (A  atau  B)  sahaja.
                                                                                                                                    [4 markah]
No
Potongan Ayat Al-Quran
Hukum Tajwid
A
B
(i)
Ra Tafkhim
Ra Tarqiq
(ii)
Ra Tafkhim
Ra Tarqiq
(iii)
Ra Tafkhim
Ra Tarqiq
(iv)
Ra Tafkhim
Ra Tarqiq

(b) Tuliskan  tiga  potongan  kalimah  daripada  potongan  ayat  al-Quran  di  atas  yang  mengandungi hukum Ra dan nyatakan  cara  bacaannya.                              [6 markah]
 


HUKUM WAQAF

NOTA RINGKAS

HUKUM  WAQAF
PENGENALAN
AYAT
CARA BACAAN
Lazim
م
mesti wakaf
Kafi
قلى
wakaf lebih baik
Jaiz
ج
Boleh wakaf / teruskan bacaan
Hasan
صلى
Baca terus lebih baik
Qabih
لا
Tidak boleh wakaf

(a) Soalan  berikut  diikuti  dengan  pilihan  jawapan  iaitu  A  dan  B  
       Pilih  hukum  tajwid  yang  betul  bagi  kalimah  yang  bergaris  dibawah
       Anda  dikehendaki  menulis  nombor  dan  jawaan  yang  betul  (A  atau  B)  sahaja.
                                                                                                                                    [4 markah]

No
Potongan Ayat Al-Quran
Hukum Tajwid
A
B
(i)
waqaf Qobih
Waqaf Jaiz
(ii)
Waqaf Hasan
Waqaf Jaiz
(iii)
Waqaf Hasan
Waqaf Kafi
(iv)
Waqaf Lazim
Waqaf Qobih
  


(b) Nyatakan hukum tajwid bagi kalimah yang bergaris berdasarkan pilihan jawapan yang
       diberikan. 
      Anda dikehendaki menulis nombor beserta jawapan sahaja.  
   
Wakaf Hasan
Wakaf Kafi
Wakaf Qabih
Waqaf Jaiz
Waqaf Lazim
                                    
1
2
3
4
5

                                                       

(c) Tuliskan  tiga  potongan  kalimah  daripada  potongan  ayat  al-Quran  di  atas  yang  mengandungi hukum  waqaf dan  nyatakan  cara  bacaannya.                                    [6 markah]i)


ii)
HUKUM QALQALAH

NOTA RINGKAS

HUKUM QALQALAH
PENGENALAN
AYAT
CARA BACAAN
QALQALAH SUGHRA
ق ط ب ج د
huruf di pertengahan kalimah
Berdetak Sederhana
QALQALAH KUBRA
ق ط ب ج د
memberhentikan bacaan
Berdetak Kuat


(a) Soalan  berikut  diikuti  dengan  pilihan  jawapan  iaitu  A  dan  B  
       Pilih  hukum  tajwid  yang  betul  bagi  kalimah  yang  bergaris  dibawah
       Anda  dikehendaki  menulis  nombor  dan  jawaan  yang  betul  (A  atau  B)  sahaja.

(i)
No
Potongan Ayat Al-Quran
Hukum Tajwid
A
B
(i)
Qalqolah Kubra
Qalqolah Sughra
(ii)
Qalqolah Kubra
Qalqolah Sughra
(iii)
Qalqolah Kubra
Qalqolah Sughra
(iv)
Qalqolah Kubra
Qalqolah Sughra

(b) Nyatakan  hukum  tajwid  serta  cara  bacaan  bagi  kalimah  yang  bergaris.    
      Anda  dikehendaki  menulis  nombor  beserta  jawapan  sahaja.


i
ii
iii
iv(c) Tuliskan  tiga  potongan  kalimah  daripada  potongan  ayat  al-Quran  di  atas  yang  mengandungi  hukum  qaqolah  dan  nyatakan  cara  bacaannya.

 i)
ii)

1 komentar:

Anonim mengatakan...

Great post!
Check this one october2017calendarlandscapeportraita4sheet
Thanks